XSMB 30 ngày - Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày qua

xoso.me đã chuyển sang: xoso.mobi.

Bảng kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày

Xổ số miền Bắc ngày 28-03-2023

6PK - 4PK - 1PK - 13PK - 10PK - 8PK
ĐB66228
G120468
G25230281938
G3800529863260778
439042366629291
G49299759938824937
G5848159744117
474431817043
G6520126567
G730229201
ĐầuĐuôi
01,2,4
17
20,2,6,8
30,2,7,8
43,4
52
66,7,8
74,8
81,1,2
91,2,9,9

Xổ số miền Bắc ngày 27-03-2023

3PL - 15PL - 9PL - 2PL - 7PL - 11PL
ĐB83230
G127431
G26428425717
G3005423907403807
485058197252585
G43688515848195996
G5195378380600
443014339408
G6989736316
G791853055
ĐầuĐuôi
00,5,7,8
16,7,9
2
30,0,0,1,3,6,8
42
53,5,8
6
72,4
84,5,5,8,9
91,6

Xổ số miền Bắc ngày 26-03-2023

2PM - 7PM - 11PM - 3PM - 4PM - 6PM
ĐB57765
G181664
G28181724222
G3293708440904923
578890707193934
G44102297362636666
G5856633782688
131031606446
G6895560344
G730526313
ĐầuĐuôi
02,9
10,3,7
22,3
30,4
44,6
52
60,0,3,3,4,5,6,6
70,1,3,8
88,9
95

Xổ số miền Bắc ngày 25-03-2023

11PN - 8PN - 13PN - 15PN - 1PN - 12PN
ĐB32273
G126774
G24744900099
G3420184487934758
025735346878759
G41143458493729795
G5375098852890
936409172156
G6114430214
G774229897
ĐầuĐuôi
0
14,4,7,8
22
30
43,9
50,6,8,9
64,8
72,3,3,4,4,9
84,5
90,5,7,8,9

Xổ số miền Bắc ngày 24-03-2023

6PQ - 14PQ - 3PQ - 11PQ - 15PQ - 2PQ
ĐB48657
G192279
G22616982385
G3988411395479256
946049928370785
G41952289516440040
G5005621494349
915267029706
G6946859135
G772049601
ĐầuĐuôi
01,2,4,4,6
1
2
35
40,1,4,6,9,9
52,2,4,6,6,7,9
69
72,9
83,5,5
95,6

Xổ số miền Bắc ngày 23-03-2023

6PR - 9PR - 3PR - 12PR - 15PR - 10PR
ĐB45483
G175836
G25125695469
G3483901497409605
989577607037554
G40178846473184497
G5436187941660
298423721407
G6191984646
G746342891
ĐầuĐuôi
05,7
18
28
34,6
46,6
54,6,7
60,1,4,9
70,2,4,8
83,4,4
90,1,1,4,7

Xổ số miền Bắc ngày 22-03-2023

6PS - 10PS - 2PS - 9PS - 8PS - 3PS - 11PS - 19PS
ĐB08798
G175337
G22896326229
G3395441995042567
810971577411622
G41142286054684869
G5845712262904
594646190294
G6613479357
G716562944
ĐầuĐuôi
04
13,6,9
22,6,9,9
37
42,4,4,6
50,6,7,7
60,3,7,8,9
74,9
8
94,7,8

Xổ số miền Bắc ngày 21-03-2023

5PT - 14PT - 8PT - 2PT - 9PT - 12PT
ĐB81664
G140033
G21893174834
G3843511120019833
228869416232936
G42426405428481715
G5736898638037
998513205112
G6657518832
G761093959
ĐầuĐuôi
00,9
12,5,8
20,6
31,2,3,3,4,6,7,9
48
51,4,7,9
61,2,3,4,8
7
85,6
9

Xổ số miền Bắc ngày 20-03-2023

3PU - 2PU - 1PU - 4PU - 14PU - 8PU
ĐB24192
G124877
G26936066583
G3075297703885099
322909496323842
G46979730470414748
G5690954054710
972227521632
G6617012182
G729541042
ĐầuĐuôi
04,5,9
10,0,2,7
22,9,9
32,8
41,2,2,8
52,4
60,3
77,9
82,3
90,2,9

Xổ số miền Bắc ngày 19-03-2023

8PV - 6PV - 1PV - 2PV - 15PV - 14PV
ĐB86903
G151904
G28683322870
G3856211625618746
841566855638891
G43826903367568348
G5923451634061
710818625943
G6562892334
G704722396
ĐầuĐuôi
03,4,4,8
1
21,3,6
33,3,4,4
43,6,8
56,6,6,6
61,2,2,3
70,2
8
91,2,6

Thống kê giải bặc biệt 30 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
77
về 2 lần
02
về 1 lần
03
về 1 lần
05
về 1 lần
18
về 1 lần
Bộ số Số lượt về
19
về 1 lần
20
về 1 lần
24
về 1 lần
27
về 1 lần
28
về 1 lần

Thống kê 30 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 3 lần Đuôi 0: 3 lần Tổng 0: 4 lần
Đầu 1: 2 lần Đuôi 1: 1 lần Tổng 1: 4 lần
Đầu 2: 4 lần Đuôi 2: 2 lần Tổng 2: 4 lần
Đầu 3: 1 lần Đuôi 3: 4 lần Tổng 3: 4 lần
Đầu 4: 1 lần Đuôi 4: 2 lần Tổng 4: 3 lần
Đầu 5: 3 lần Đuôi 5: 4 lần Tổng 5: 2 lần
Đầu 6: 2 lần Đuôi 6: 2 lần Tổng 6: 2 lần
Đầu 7: 7 lần Đuôi 7: 5 lần Tổng 7: 4 lần
Đầu 8: 4 lần Đuôi 8: 4 lần Tổng 8: 0 lần
Đầu 9: 3 lần Đuôi 9: 3 lần Tổng 9: 3 lần

Thống kê lô tô 30 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
46
về 16 lần
26
về 15 lần
56
về 15 lần
58
về 14 lần
92
về 14 lần
Bộ số Số lượt về
34
về 13 lần
74
về 13 lần
97
về 13 lần
04
về 12 lần
05
về 12 lần

Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 30 ngày

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 86 lần Đuôi 0: 81 lần Tổng 0: 80 lần
Đầu 1: 66 lần Đuôi 1: 65 lần Tổng 1: 97 lần
Đầu 2: 78 lần Đuôi 2: 80 lần Tổng 2: 83 lần
Đầu 3: 79 lần Đuôi 3: 79 lần Tổng 3: 80 lần
Đầu 4: 88 lần Đuôi 4: 88 lần Tổng 4: 75 lần
Đầu 5: 88 lần Đuôi 5: 79 lần Tổng 5: 84 lần
Đầu 6: 79 lần Đuôi 6: 89 lần Tổng 6: 77 lần
Đầu 7: 82 lần Đuôi 7: 77 lần Tổng 7: 78 lần
Đầu 8: 75 lần Đuôi 8: 82 lần Tổng 8: 77 lần
Đầu 9: 89 lần Đuôi 9: 90 lần Tổng 9: 79 lần
bricompra dddaddy poppyLon ventura146 girLsaskguysshow puspero naifcarethaiLand tsfaswap gearedmags habitdeaL isthatbritt kejobong yourmanLystyLe wkL138 homesbythejones Lashhard farmaxtechnoLogies LebeLinc rLandt mfibius heaLthyjune studiotwntytwnty